Als MT breed hebben we 2 sessies gehad over drijfveren. Persoonlijk geloofde ik hier totaal niet in, tot we het gesprek hadden met elkaar onder leiding van Patricia.

Het gaf enorm veel inzicht in elkaar, waarom je reageert zoals je reageert. Hoe je kijkt naar problemen en hoe je ze op kan lossen vanuit je drijfveren.

Vanuit deze training heb ik Patricia gevraagd mij te ondersteunen op de OK. We hebben hier een aantal mensen die allemaal een sleutelpositie hebben op de OK. Het is echter zo dat ze elkaar niet dekken in discussies in het team en de verschillende meningen ventileren in het team.

Tijdens de eerste sessie werd duidelijk dat het team erg vroeg om blauw, terwijl de leidinggevende die kleur helemaal niet prominent had. Dit resulteerde in het feit dat medewerkers vroegen om kaders en duidelijkheid en de teamleider alles deed vanuit vertrouwen. We zijn uiteindelijk profielen gaan beschrijven en hebben dit in de tweede sessie besproken met deze sleutelfiguren, wederom onder leiding van Patricia.

We hebben casuïstiek besproken, waarin Patricia ons heeft geleerd hoe hier mee om te gaan vanuit de verschillende drijfveren.

We hebben hier ook afspraken over gemaakt met elkaar.

Patricia zit zo in de materie en heeft zoveel praktijkvoorbeelden dat het heel tastbaar wordt voor medewerkers.

Tevens is ze heel duidelijk in het maken van afspraken.

Het heeft mij enorm geholpen en ons team veel dichter bij elkaar gebracht.

We vervolgen dit met casuïstiek bespreking, waar Patricia de eerste keren bij aan zal sluiten om ons te trainen.

Manager OK, POS, Opname en CSA, en manager IC ai.