“Naar een excellente vakgroep”

“Tijdens een medisch leiderschapstraining heb ik kennis gemaakt met Patricia Engelaar en de RealDrives Care&Cure test gedaan. Dit gaf mij enorm veel inzicht over hoe ik denk, wat belangrijk voor mij is en hoe ik acteer. Maar ook hoe ik mensen met andere drijfveren ervaar en hoe communicatie, samenwerking en werkplezier door drijfveren beïnvloed worden.

Ter verbetering van de samenwerking en het creëren van een veilig werk en opleidingsklimaat op onze afdeling heeft vervolgens het hele medisch team (alle medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants) deze drijfverentest gedaan.

Hierna is het team onder de zeer professionele begeleiding van Patricia met elkaar in gesprek gegaan wat individuele drijfveren, bepaalde drijfveercombinaties en de som van alle drijfveren voor het team betekenen.

Door het verkregen zelfinzicht en het waardevrij en zonder oordeel leren begrijpen van elkaars beweegredenen, ontstond er meer of weer waardering voor de ander, waardoor veilig en met respect gesproken kon worden over de verschillende behoeftes, wat men zelf en de ander zou kunnen doen om het werkplezier te verhogen, de onderlinge samenwerking te verbeteren en de teamprestatie te vergroten. Dit alles binnen de kaders en randvoorwaarden van de functie en de afdeling.

Verder leerden we dat (werk)afspraken helder moeten zijn en bij het niet naleven hiervan elkaar aanspreken noodzakelijk is om veiligheid te behouden of te creëren.

Inmiddels is er een cultuuromslag gerealiseerd die zowel door het hele medische maar ook het verpleegkundig team als zeer positief en duurzaam ervaren wordt.

Een investering die ik iedereen in de zorg gun.”

Arts Isala