Drijfverenspecialist

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook! Het echter gebeurt veel te vaak, dat mensen elkaar niet goed begrijpen. Met allerlei misverstanden en frustraties tot gevolg.

Patricia kan helpen deze misverstanden op te lossen door de onderstroom binnen en tussen teams te vertalen. Open, respectvol en veilig. Zodat constructief belangrijke issues kunnen worden besproken en er een goede basis ontstaat om onderlinge verschillen te benutten en om te bouwen aan de toekomst.

Haar kracht typeert zich door haar focus op de opdracht, oprechte interesse in de medewerkers en het creëren van vertrouwen en openheid. Door haar enthousiasme, toegankelijkheid en energie ontstaat beweging.

Als directeur en mede-eigenaar van CareDrives (voorheen RealDrives Care&Cure), het drijfvereninstrument speciaal voor de zorgsector, zet Patricia haar energie, resultaatgerichtheid en daadkracht graag in om managers en leidinggevenden in de zorg te leren beter aan te sluiten op de teams waaraan zij leidinggeven, zorgprofessionals te helpen elkaar beter te begrijpen en in sommige gevallen zelfs de hele cultuur van een zorgorganisatie in beeld te brengen.

Met behulp van CareDrives als instrument draagt Patricia bij aan het werkgeluk van professionals en teams. Samen op zoek naar daar waar het knelt binnen de samenwerking. De pijnpunten worden blootgelegd, de verbindingen zichtbaar gemaakt en daardoor de onderlinge teamkracht versterkt.

Door haar ervaring kan Patricia snel een analyse maken van de situatie, direct verbanden leggen en uitleggen wat mensen nu eigenlijk bedoelen. Zonder oordeel, open en oprecht. Mensen voelen zich dan ook vaak eindelijk echt gehoord. In evaluaties beschrijft men haar vaak als pragmatisch, gedreven, doelgericht, scherp, enthousiast, snel, inspirerend, accuraat, vriendelijk, vraagt op het juiste moment door, en laat tegelijkertijd iedereen in zijn/haar waarde.

Waarom de zorg? Haar tweede vader, chirurg bij een groot ziekenhuis, was haar inspirator. Door zijn ogen zag ze wat er goed en niet goed ging in de ziekenhuizen bij de diverse teams. Al jong wilde Patricia daardoor ziekenhuizen adviseren zodat men beter zorg kan leveren.

Tijdens haar studie Bestuurskunde (aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft ze haar propedeusescriptie geschreven over de complexe organisatiecultuur van ziekenhuizen. Dat heeft haar niet meer losgelaten!

Naast de zorg heeft Patricia ook veel ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Haar ambitie is om CareDrives als hét instrument voor verandering en verbetering in te zetten binnen de zorg.

Wat speelt er in een team? Waar zit de energie? Hoe divers is het team eigenlijk? En waar bevinden zich de blinde vlekken die goede samenwerking in de weg staan?

CareDrives is een meetinstrument speciaal voor de zorg. Aan de hand van zes drijfveren wordt in beeld gebracht:

  • wat iemand echt belangrijk vindt in zijn werk
  • wat hem energie geeft of kost
  • welke leer- en communicatiestijl hij prefereert
  • wat zijn werkopvatting is
  • hoe groot het verschil is tussen die werkopvatting en zijn drijfveren
  • hoe hij zijn management en collega’s beoordeelt en waardeert
  • wat de verschillen tussen teamleden zijn
null

Drijfveren in de zorg

Werken in de zorg is zwaar. Het vak vraagt grote toewijding, het werk kent dwingende professionele maatstaven en de sector moet met steeds minder geld steeds grotere prestaties leveren. Zelf afkomstig uit een familie van artsen, weet Patricia hoezeer zorgverleners zich aan hun omgeving moeten aanpassen en hoe weinig ze kunnen doen wat hen intrinsiek drijft. Hier zijn drijfveren relevanter dan waar dan ook. Dankzij inzicht in drijfveren kunnen zorgmedewerkers beter omgaan met de hoge werkdruk en gaan ze met meer plezier naar hun werk.