Meer diversiteit op de werkvloer?

 

Maar waar moet die diversiteit uit bestaan?

Je kon het afgelopen maand (18/19 mei) al lezen in het NRC: Diversiteit op de werkvloer

is lucratief. Binnen teams met diverse samenstelling zijn de mensen slimmer, creatiever,

meer betrokken en er is minder verloop.

 

Maar…..

…een divers team betekent niet persé dat er een mix van geslacht, ras, leeftijd en religie

in moet zitten. Patricia Engelaar (Real Drives Care & Cure) geeft juist aan dat een team

van alleen maar vrouwen van in de 30 misschien wel meer divers is dan een team met

mannen en vrouwen variërend in de leeftijd van 18 tot 65.

 

Hoe dan?

Het gaat om de mate van diversiteit in drijfveren. De verschillen hierin zijn met name

bepalend voor geluk binnen het team en voor het functioneren van teams .

“Een goed werkend team balanceert tussen diversiteit en gemeenschappelijkheid. Als de

diversiteit te klein is, zie je dat één drijfveer te dominant wordt en zichzelf gaat

overdrijven. Het probleem hierbij is dat je juist dat wat je na wilt streven verliest. Je

creëert een blinde vlek.

Om het wat concreter te maken is hier een voorbeeld van de uitgangspunten (of

eigenlijk valkuilen) van een team met gelijkgestemden uit de zorg. De overheersende

drijfveer is hier de groene waarbij je mensen en sociale verbanden voorop stelt; samen,

harmonie, warmte, delen, gelijkwaardigheid, betrokkenheid bij elkaar, aandacht voor

gevoel. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • We willen een prettige sfeer
  • We willen het samen eens zijn
  • Om goed samen te werken moet er consensus zijn.

In groepen groter dan 5 personen is dat heel lastig, om niet te zeggen onmogelijk. Je kan

niet iedereen blij maken.

Het veel voorkomende gevolg is dat de teamleden op zoek gaan naar gelijkgestemden,

die maken met elkaar een norm (zo doen wij dat hier) en keren zich vervolgens tegen

degenen die anders zijn. Gevolg: Géén prettige sfeer en geen harmonie.

 

Geef elkaar wat ruimte!

Groepen worden sterker als zij diversiteit toelaten. Hoe fijn het ook lijkt om samen te

werken met mensen die op jou lijken. Want, je begrijpt elkaar snel, je weet wat je aan

elkaar hebt, je hoeft niet ellenlang te vergaderen over een punt waar je allemaal

voorstander van bent.

Nadeel is dat als je steeds maar bevestigd wordt in de eerder gekozen route, je niet ziet

wat er nog meer mogelijk is. Terwijl dat misschien wel veel beter werkt!

Een groot voordeel om te erkennen is dat als mensen anders kijken naar vraagstukken

zij ook andere mogelijke oplossingen zien. De kwaliteit van de uiteindelijke keuzes wordt

hierdoor beter.

Voor een team dat eensgezindheid hoog op de prioriteitenlijst heeft staan, is dit nogal

wat. Het betekent toelaten dat mensen dingen anders ervaren, anders beoordelen en

anders handelen. En daar ook de ruimte voor bieden.

Dus niet steeds normeren, niet alles dichtregelen, niet ieder verschil tot probleem

verklaren, maar verschillen juist zien als een kans.

Hoe meer mensen die verschillen en het nut hiervan inzien, des te beter een team gaat

functioneren.

 

Ontdek de blinde vlek

Om je wat extra ammunitie te geven om teams te overtuigen van de noodzaak van

diversiteit geeft Patricia een heel sprekend voorbeeld uit de praktijk:

Echt gebeurd: Bij het diabetes team van een ziekenhuis begrepen ze maar niet

waarom het patiëntenaantal terugliep. Ze werkten hard, boden goede service,

leuke informatieavonden en gaven veel aandacht voor de jeugdige patiënten. Wat

konden ze nog meer doen?

Hoe veel ze ook deden, niets leek de terugloop te stoppen. Er ontstonden dan

ook wel wat spanningen binnen het team.

Na een drijfveren-sessie kwam boven water dat er een flinke blinde vlek zat op de

strategische kant. Wat betekende dat alles dat zich buiten het team en de afdeling

afspeelde, simpelweg niet werd waargenomen.

Ah, en dat was nou net wél belangrijk. Want wat bleek nu? Bijna letterlijk aan de

overkant was sinds kort een zelfstandig behandelcentrum voor

diabetespatiënten gevestigd.

 

De boodschap van vandaag

Diversiteit binnen teams is noodzakelijk en niet alleen diversiteit van demografische

kenmerken. Juist een goede verdeling van drijfveren zorgt ervoor dat een team een

goed werkend team kan zijn.

Gebrek aan bepaalde drijfveren creëert blinde vlekken en dat weerhoudt je team van

innovatie en verbetering. Aangezien je daarvoor juist nieuwe perspectieven nodig hebt.

Ken je diversiteit, ken je blinde vlekken, en benut deze!

 

Eveline Berende, Preventned

18 juni 2019