“Inzicht in drijfveren geeft inzicht in energie en door aan te sluiten bij die energie kun je individuen, teams en organisaties in beweging brengen”

“Ik ben inmiddels ruim tien jaar werkzaam in de zorg. Vanuit verschillende rollen als manager, adviseur en programmamanager heb ik in een aantal grote ziekenhuizen aan den lijve ervaren hoe moeilijk het is mensen – en daarmee organisaties – daadwerkelijk in beweging te krijgen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de diepere kern van mensen en hun intrinsieke motivatie. Mensen die de ruimte krijgen om invulling te geven aan hun intrinsieke motivatie komen tot optimale prestaties. Inzicht in drijfveren geeft inzicht in energie. Door aan te sluiten bij deze energie kun je individuen, teams en organisaties daadwerkelijk in beweging brengen. Voor mij persoonlijk heeft het werken met drijfveren tot een andere manier van werken geleid. De samenwerking met RDCC heb ik daarin ervaren als uitermate plezierig, effectief én vruchtbaar. Juist in de zorg is dit zo belangrijk. Zorg is mensenwerk. Investeren in drijfveren leidt tot betere prestaties in organisaties en is daarmee een zeer effectieve aanpak.”

Bertien Molenaar – Rhebergen, MD-programmaleider, Isala Zwolle